Boer Klaas:“Boeren is een roeping die mijn leven in de plooi deed vallen. Na een opleiding biologische landbouw vestigde ik me in de streek van Otegem en Moen, waar mijn grootouders boeren waren. Van de grond af en met ruwer wordende handen, bouw ik er sinds 2012 aan Kiemkracht."

Boeren kan Klaas niet alleen. Partner Miek geeft als klankbord mee richting aan Kiemkracht en helpt mee op het veld. Mathias helpt creatieve oplossingen uit te werken om kleinschalig boeren toch ergonomisch te maken. Sinds dit jaar werkt Maarten als seizoensarbeider twee dagen in de week mee op het veld. En zonder de noeste steun van zijn ouders, had Klaas het werk de eerste jaren niet rondgekregen.
bioboer klaas kiemkracht biologische groenten

De velden in Heestert en Sint-Lodewijk

Door de jaren heen ontwikkelden we een hechte band met de velden en de streek. We dragen zorg voor de bodem, onder meer door gebruik van vaste rijpaden en niet-kerende grondbewerking. We bouwen bodemvruchtbaarheid op, o.a. door compost en groenbemesters. We boeren mee met de seizoenen, met respect voor het leven rondom ons.

Tunnelserres op het veld vervroegen en verlaten het teeltseizoen. Zo kunnen we ook in de wintermaanden kraakvers bladgroen aanbieden, zoals postelein en veldsla. In het voorjaar oogsten we al vroeg radijsjes, spinazie en sla. Van zodra het kan, volgen dan de bloemkolen, broccoli, boontjes en tomaten ...
Image