Boer Klaas“Boeren is een roeping volgen die mijn leven in de plooi deed vallen” “In de boerenstiel vond ik mijn tweede adem” Boer Klaas: “Vanuit mijn idealen voor een andere wereld wou ik met handwerk een inkomen uitbouwen. Ik volgde de opleiding biolandbouw bij Landwijzer en begon als zelfstandige in 2012. Ik vestigde me in de streek van Otegem en Moen, waar mijn grootouders boeren waren. Ik ontdekte een passie voor techniek en doordachte logistiek. Die zet ik graag in om Kiemkracht verder te verfijnen en te ontwikkelen, passend bij mijn waarden en drang naar autonomie. Boeren doe ik niet alleen. Ik kan rekenen op een hechte klantenkring. Mathias helpt creatieve oplossingen uit te werken om kleinschalig boeren toch ergonomisch te maken. Mijn partner Miek geeft als klankbord mee richting aan Kiemkracht en helpt mee op het veld. Zonder de noeste steun van mijn ouders had ik het werk de eerste jaren niet rondgekregen.”
Image

De velden in Heestert en Sint-Lodewijk

We telen de groenten op velden in Sint-Lodewijk en Heestert. Door de jaren heen ontwikkelden we een hechte band met de velden en de streek. We dragen zorg voor de bodem, onder meer door vaste rijpaden en niet-kerende grondbewerking. We boeren mee met de seizoenen, met respect voor het bodemleven, insecten, vlinders en vogels. We bouwen bodemvruchtbaarheid op, o.a. door compost en groenbemesters. Tunnelserres op het veld vervroegen en verlaten het teeltseizoen. Zo kunnen we ook in de wintermaanden kraakvers bladgroen aanbieden, zoals postelein en veldsla. In het voorjaar oogsten we al vroeg radijsjes, spinazie en sla.
Image